BMI kalkulačka

Pokročilá BMI kalkulačka
Výpočet ideální váhy, BMI a podílu tuku ve vašem těle

Jaká je vaše ideální hmotnost? A jaký podíl tělesného tuku máte? Díky této pokročilé BMI kalkulačce se to dozvíte během několika vteřin. Vaše údaje budou okamžitě pečlivě a anonymně vyhodnoceny. Získejte přesné informace o vaší ideální hmotnosti, přesný podíl tělesného tuku v procentech a jako bonus i podrobné zdravotní doporučení na základě výsledků. To vše zcela zdarma. Zadejte údaje a získejte výsledky.

Po použití kalkulačky získáte:

  • Vaši ideální hmotnost
  • Podíl vašeho tělesného tuku
  • Kolik Kg byste měli zhubnout nebo přibrat
  • Podrobné vysvětlení k vypočteným výsledkům

Co je to BMI?

Index tělesné hmotnosti, nebo anglicky body mass index (BMI), je veličina která vyjadřuje podíl tuku v těle člověka. Tato veličina se získává za pomoci jednoduchého výpočtu, který vychází z výšky a hmotnosti dané osoby. BMI nevyjadřuje skutečný podíl tělesného tuku, ale pouze abstraktní veličinu od níž je tento podíl možné odvodit.

Vysoká hodnota BMI naznačuje vyšší podíl tělesného tuku a naopak nízká hodnota může naznačovat podvýživu. Čím vyšší je hodnota BMI, tím vyšší je riziko vzniku různých onemocnění souvisejících s nadváhou nebo s obezitou. Nízký body mass index naopak naznačuje podvýživu a nemoci s ní související.

Index tělesné hmotnosti (BMI) je poměrně zastaralý způsob určování podílu tuku v těle. Postupně ho nahrazují modernější metody výpočtu. BMI není velmi přesné. Poskytuje pouze orientační náhled na podíl tuku v těle, protože vychází jen ze dvou základních tělesných měřítek. Nemůže tedy zohlednit další faktory které se podílejí na tělesné hmotnosti. Na příklad věk, pohlaví, skutečný podíl svaloviny a kostí v těle.

Můžeme tak mít na příklad dvě osoby se stejnou výškou, hmotností a tedy i hodnotou BMI. Jedna osoba však bude tlustá a druhá naopak svalnatá. Je jasné že svalnatá postava bude mít v těle méně tuku. To však výpočet BMI nedokáže rozpoznat.

Z uvedeného vyplývá, že výpočet BMI má uspokojivou výpovědní hodnotu pouze pro průměrné osoby s normálním životním stylem a normální stavbou těla. Pro sportovce se tento způsob výpočtu nehodí a je třeba sáhnout po mnohem komplexnějších metodách.

Na obrázku vidíme, že hodnota BMI například "30,0", nemusí vypovídat skutečnou pravdu o stavu organismu.

Výpočet BMI - vzorec

Pro výpočet BMI potřebujeme znát pouze dvě veličiny. Je to hmotnost v kilogramech a výška v metrech. Nejčastější chybou při výpočtu BMI je zadávání výšky v centimetrech. V takovém případě dostaneme nesmyslný výsledek. Při výpočtu se vzorcem musí být výška zadána vždy v metrech. To to nemusí platit pro speciální online kalkulačky které si umí poradit i s údaji o výšce zadanými v centimetrech. Vše závisí od dané BMI kalkulačky.

Vzorec pro ruční výpočet BMI vypadá takhle:

Výsledkem výpočtu bude číslo přibližně od 15 do 50. Samozřejmě že tento rozsah je pouze orientační a výsledek může být i jiný. Nižší hodnoty než 15 nebo vyšší než 50 jsou ale hraniční a málo pravděpodobné.

Výsledné hodnoty je třeba porovnat na grafu, aby bylo možné určit hmotnostní kategorii do které vypočítané BMI spadá.

Na svislé osy grafu můžeme zhruba odečítat podíl tělesného tuku. Vodorovná osa je rozdělena podle hodnoty BMI na několik hmotnostních kategorií. Každá kategorie je popsána i slovně.

Na vodorovné osy najděte vaši hodnotu BMI a na svislé osy odečtěte podíl tuku ve vašem těle.

Přesnější výpočet BMI
pomocí složitějších vzorců

Jak jsme již nastínili výše, výpočet BMI je poměrně zastaralý a nepřesný. Existují však už i modernější metody výpočtu. Ty pracují s více údaji. Kromě výšky a hmotnosti zohledňují například i věk a pohlaví. Tyto údaje je třeba zahrnout pro zvýšení přesnosti výpočtu. Je statisticky prokázáno, že starší lidé mají nižší podíl svalové hmoty a vyšší podíl tuku. To je nutno při výpočtu zohlednit. Stejná situace platí i ve srovnání žen a mužů.

Pokud všechny tyto údaje zahrneme do jednoho vzorce, výsledek výpočtu je pak mnohem přesnější a navíc nepředstavuje pouze abstraktní veličinu, ale skutečný přesný podíl tuku v těle vyjádřený v procentech z celkové hmotnosti jedince.

Takovýto přesný výpočet si můžete udělat zdarma a rychle s použitím pokročilé BMI kalkulačky která je umístěna v horní části této stránky. Získáte tak přesné informace o vašem podílu tělesného tuku, informace o vaší ideální hmotnosti, kalkulačka vám řekne zda byste měli zhubnout nebo naopak přibrat a dokonce na základě zadaných údajů kalkulačka podá podrobné zdravotní doporučení. Pokud tedy chcete zjistit kolik tuku ve skutečnosti vaše tělo obsahuje, neváhejte a použijte přesnou BMI kalkulačku kterou naleznete výše.